Υποτροφίες Ακαδημαϊκής Περιόδου 2017-18

Υποτροφία Οικογένεια Sam & Mary Charalambakis
Mihalis KASSINOPOULOS

Ελληνικό Ιδρυμα Υποτροφιών – Υποτροφία Αλίκης Μιχαηλίδου
Alexandria LALOS

Υποτροφία Guy Ouellette, Βουλευτής Chomedey Laval
Katerina KOSTOPOULOS

Υποτροφία της Οικογένειας Κωσταντίνας Ν. Φραγκούλη
Georgia Maria KALOGIROU

Υποτροφία Ελληνικό Εμπορικό Επιμελητήριο Μητροπολιτικού Μόντρεαλ
Margarita MISEROS

Υποτροφία Ελληνική Κοινότης Μειζονος Μοντρεάλ 
Stavroula PABST

Υποτροφία Ελληνικό Κογκρέσσο του Κεμπέκ
Stamatis KOUNIARIS

Υποτροφία Ελληνικός Ιατρικός Σύλλογος του Κεμπέκ, Dr. Peter Varvarikos
Zachary DIONISOPOULOS

Υποτροφία Ίδρυμα Βασιλείου Τσιώλη
Konstantinos MERAMVELIOTAKIS

Υποτροφία Οικογένεια Λαζάρου Καλλιπολίτη
Christina ANGELOPOULOS

Υποτροφία Pink in the City
George ROUMELIOTIS


Ακαδημαϊκή Επιτροπή 2017-18

Dr. Constantinos CONSTANTINIDES, Ph.D., P.Eng.
Associate Professor, Department of Computer Science and Software Engineering
Concordia University

Dr. Andrew PAPADOPOULOS, Ph.D.
Départment de Stratégie, Responsabilité Sociale et Environnementale,
Université de Québec à Montréal

Dr. Athena PAPADAKIS, Ph.D.
Professeur agrégé, Section d'Orthodontie, Faculté de Médicine Dentaire
Université de Montréal

Dr. Georgios THANASSOULIS, Ph.D.
Associate Professor of Medicine
McGill University

  

   

© Ελληνικό Ίδρυμα Υποτροφιών.