Υποτροφίες Ακαδημαϊκής Περιόδου 2022-2023

Υποτροφία Οικογένεια Sam & Mary Charalambakis
Anna-Maria SIGOUNIS

Υποτροφία Ελληνικός Ιατρικός Σύλλογος του Κεμπέκ, Medical Resident
Maria GIANNOUMIS

Υποτροφία Οικογένεια Λαζάρου Καλλιπολίτη
Anna KATALIFOS

Υποτροφία Ελληνικός Ιατρικός Σύλλογος του Κεμπέκ, Dr. Peter Varvarikos
Rosie FOUNTOTOS

Υποτροφία Pink in the City
Dionyssia PILARINOS

Υποτροφία Ελληνική Κοινότης Μειζονος Μοντρεάλ 
Lukas TSIPTSIOS

Υποτροφία Ίδρυμα Βασιλείου Τσιώλη
Michaela MICHALOPULOS

Υποτροφία Οικογένειας Κωσταντίνας Ν. Φραγκούλη
Stavroula THEODORAKOPOULOU

Εις μνήμην των αειμήστων Ελλης Παλεοκώστα-Sayig
Sandra DAHER

Υποτροφία Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Σωκράτης
Miltiadis MOREAU

Υποτροφία Οικογένειας Πάρη Αρνόπουλου
Alexandros HADJINICOLAOU


Ακαδημαϊκή Επιτροπή 2022-2023

Dr. Lea Prevel KATSANIS, Ph.D.
Professor, Department of Marketing, John Molson School of Business
Concordia University

Dr. Andrew Papadopoulos, Ph.D.
Départment de stratégie, responsabilitié sociale et environmentale, École des sciences de la gestion
Université du Québec a Montréal

Dr. Ioannis PSAROMILIGKOS, Ph.D.
Associate Professor, Electrical and Computer Engineering
McGill University

Dr. Antonios DOUROS, Ph.D.
Associate Professor, Department of Medicine
McGill University


  

   

© Ελληνικό Ίδρυμα Υποτροφιών.