Υποτροφίες Ακαδημαϊκής Περιόδου 2019-2020

Υποτροφία Οικογένεια Sam & Mary Charalambakis
Sylianos SACHPAZIS

Εις μνήμην των αειμήστων Αλίκης Μιχαηλίδου και Bernard Deschamps
Anthi TSOBOU

Υποτροφία Guy Ouellette, Βουλευτής Chomedey Laval
Paris PSYCHOGYIOS

Υποτροφία της Οικογένειας Κωσταντίνας Ν. Φραγκούλη
Emmanouela TISIZI

Υποτροφία Ελληνικό Εμπορικό Επιμελητήριο Μητροπολιτικού Μόντρεαλ
Anna-Maria LAZARATOS

Υποτροφία Ελληνική Κοινότης Μειζονος Μοντρεάλ 
Francoise MIQUET

Εις μνήμην των αειμήστων Αικατερίνης Τοράκη-Ροδολάκη και Ελλης Παλεοκώστα-Sayig
Ilias ZENELIS

Υποτροφία Ελληνικός Ιατρικός Σύλλογος του Κεμπέκ, Dr. Peter Varvarikos
Sotirios PSYCHARIS

Υποτροφία Ίδρυμα Βασιλείου Τσιώλη
Leonidas AGIOTIS

Υποτροφία Οικογένεια Λαζάρου Καλλιπολίτη
Annie PELEKANAKIS

Υποτροφία Pink in the City
Maxime VIADIS

Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Σωκράτης
Christina APOSTOKAKIS


Ακαδημαϊκή Επιτροπή 2019-2020

Dr. Eleni PANAGOTARAKOU, Ph.D.
Professor, Department of Philosophy
Concordia University

Dr. Francois CAVAYAS, Ph.D.
Professeur Titulaire Départment de Géographie,
Université de Montréal

Dr. Miltiadis PALIOURAS, Ph.D.
McGill University

Dr. Barbara PAPADOPOULOS, Ph.D.
Professor, Department of Microbiology-Infectious Disease
Laval University

Dr. Hariclia PETRAKOS, Ph.D.
Associate Professor, Psychologist
Concordia University

  

   

© Ελληνικό Ίδρυμα Υποτροφιών.