Υποτροφίες Ακαδημαϊκής Περιόδου 2016-17

Υποτροφία Οικογένεια Sam & Mary Charalambakis
Konstantinos KORGIOPOULOS

Υποτροφία του Συλλόγου Κρητών Μοντρεάλ
Alexandra PAPADAKIS

Υποτροφία Guy Ouellette, Βουλευτής Chomedey Laval
Anass DAKKACH

Υποτροφία της Οικογένειας Κωσταντίνας Ν. Φραγκούλη
Stefania VLACHOU

Υποτροφία Ελληνικό Εμπορικό Επιμελητήριο Μητροπολιτικού Μόντρεαλ
Konstantina CHALASTARA

Υποτροφία Ελληνική Κοινότης Μειζονος Μοντρεάλ 
Louis-Patrick ST-PIERRE

Υποτροφία Ελληνικό Κογκρέσσο του Κεμπέκ
Catherine KENTROS

Υποτροφία Ελληνικός Ιατρικός Σύλλογος του Κεμπέκ, Dr. Peter Varvarikos
Philareti PATRONIDIS

Υποτροφία Ελληνικός Ιατρικός Σύλλογος του Κεμπέκ, Medical Resident
Anastasios MANIAKAS

Υποτροφία Ίδρυμα Βασιλείου Τσιώλη
Dimitris GIAMOS

Υποτροφία Οικογένεια Λαζάρου Καλλιπολίτη
Maria NIKOLAKAKOU

Υποτροφία Pink in the City
Leonidas ALNAKIDIS


Ακαδημαϊκή Επιτροπή 2016-17

Dr. Charalambos POULLIS, PhD
Associate Professor, Department of Computer Science and Software Engineering
Concordia University

Dr. Youla TZANTRIZOS, PhD
Professor, Department of Chemistry
McGill University

Dr. Zizis BONIAS, PhD
Professeur agrégé, Émeritus éphor des antiquités
Université de Montréal

Dr. Georgios MITSIS, PhD
Associate Professor, Department of Bioengineering
McGill University

  

   

© Ελληνικό Ίδρυμα Υποτροφιών.