Υποτροφίες Ακαδημαϊκής Περιόδου 2020-2021

Υποτροφία Οικογένεια Sam & Mary Charalambakis
Theodore POTSIS

Υποτροφία Οικογένεια Michael Paidoussis
Emmanuel PAPADATOS

Υποτροφία Guy Ouellette, Βουλευτής Chomedey Laval
Lauren ANGELOPOULOS

Υποτροφία της Οικογένειας Κωσταντίνας Ν. Φραγκούλη
Sofia STELLATOU

Υποτροφία Ελληνική Κοινότης Μειζονος Μοντρεάλ 
Dimitrios MACHLOUTA

Εις μνήμην των αειμήστων Ελλης Παλεοκώστα-Sayig
Antonios VALKANAS

Υποτροφία Ελληνικός Ιατρικός Σύλλογος του Κεμπέκ, Dr. Peter Varvarikos
Maria GIANNOUMIS

Υποτροφία Ελληνικός Ιατρικός Σύλλογος του Κεμπέκ, Medical Resident
Miltiadis GEORGIOPOULOS

Υποτροφία Ίδρυμα Βασιλείου Τσιώλη
Emmanuel ORFANOS

Υποτροφία Οικογένεια Λαζάρου Καλλιπολίτη
Ioannia GIANOPOULOS

Υποτροφία Pink in the City
Anna PERRAULT

Υποτροφία Οικογένεια Nicholas και Eleni Abatzoglou
Antonia MACRIS


Ακαδημαϊκή Επιτροπή 2020-2021

Dr. Michael KOKKOLARAS, Ph.D.
Associate Professor, Mechanical Engineering
McGill University

Dr. Ersy CONTOGOURIS, Ph.D.
Professeur adjointe, Départment d'Histoire et d'Etude Cinématographique,
Université de Montréal

Dr. Panagiotis MARGARIS, Ph.D.
Associate Professor, Department of Economics
Concordia University

Dr. Ioannis RAGOUSSIS, Ph.D.
Professor, Department of Human Genetics and Department of Bioengineering
McGill University

  

   

© Ελληνικό Ίδρυμα Υποτροφιών.