Σχετικά με το Ελληνικό Ιδρύμα Υποτροφιών

Ο σκοπός του Ελληνικού Ιδρύματος Υποτροφιών είναι να τιμά και να βραβεύει τους Ελληνικής καταγωγής φοιτητές και φοιτήτριες ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του Κεμπέκ που αριστεύουν στις σπουδές τους. Η αναγνώριση της αριστείας ενθαρρύνει την βελτίωση της ακαδημαικής τους επίδοσης και δημιουργεί πρότυπα προς μίμηση.

Ενας σημαντικός αριθμός συμπαροίκων έχει ήδη συνεισφέρει στο Ιδρυμα με πολλούς τρόπους και κυρίως οικονομικά, με στόχο την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων για την συνεχή και συνεπή πορεία του. Το Ιδρυμα πιστεύει πως οι φίλοι και συμπαραστάτες του που αντιλαμβάνονται την σημασία της προσφοράς του θα συνεχίσουν να αυξάνονται σταθερά κάθε χρόνο.

Η επιβράβευση των πολυαρίθμων φοιτητών μας με υποτροφίες και επαίνους μας γεμίζει όλους με χαρά και υπερηφάνεια. Η ακαδημαική τους επίδοση αποτελεί τιμή για την Ελληνική παροικία και πηγή ελπίδας για το μέλλον.

Κανονισμός Λειτουργίας (.pdf).

  

   

© Ελληνικό Ίδρυμα Υποτροφιών.