Ελληνικό Ίδρυμα Υποτροφιών - Επικοινωνία

Για δωρεές ή οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τον οργανισμό μας, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Ίδρυμα μέσω των παρακάτω διευθύνσεων.

Fondation Hellénique de Bourses d'Études
5122 Côte des Neiges, C.P. 49563
Montréal, Québec
H3T 2A5 Canada

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@hellenicscholarships.org

Ιστότοπος: http://www.hellenicscholarships.org

Facebook: http://facebook.hellenicscholarships.org

  

   

© Ελληνικό Ίδρυμα Υποτροφιών.